Wyniki badań wydawane są pacjentowi po okazaniu dokumentu tożsamości.
Pacjent może pozostawić w recepcji, w dniu wykonania badania, upoważnienie do odbioru wyników przez inną osobę (której tożsamość będzie zweryfikowana dokumentem tożsamości) lub do przesłania wyników na adres e-mail.
Upoważnienie innej osoby do odbioru wyników badań (pdf)
Upoważnienie do wysłania wyników badań e-mailem (pdf)

Pacjent ma możliwość otrzymania swojej dokumentacji medycznej. W tym celu należy osobiście złożyć w recepcji pisemny wniosek.
Czas oczekiwania na dokumentacje: do kilku dni.
Koszt wydania dokumentacji: 0 zł.
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (pdf)

W razie konieczności istnieje możliwość wypożyczenia materiału pobranego do badania histopatologicznego (biopsji tarczycy). W tym celu konieczne jest złożenie osobiście odpowiedniego wniosku w recepcji.
Wniosek o wypożyczenie materiału (pdf)

Biopsja tarczycy (pdf) - Informacja dla pacjentów na temat biopsji tarczycy przeprowadzanej metodą BACC